UWAGA!!! DOFINANSOWANIE NA KOLEKTORY SŁONECZNE

UWAGA!!! DOFINANSOWANIE NA KOLEKTORY SŁONECZNE

27 lutego 2012

Gmina Wojsławice przystępuje do partnerskiego projektu pn.

„Odnawialne żródła energii wspólną sprawą gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Leśniowice, Siedliszcze, Wojsławice i Żmudź

mającego na celu pozyskanie dofinasowania z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w ramach

Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia,

Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku

na zakup i instalację kolektorów słonecznych dla mieszkańców poszczególnych gmin.

Osoby chętne uzyskaniem dofinansowania w wysokości

86 % kosztów zadania 

są zobowiązane do wypełnienia ankiety i deklaracji, którą można uzyskać u sołtysa oraz poniżej.

Ankietę, deklarację wraz z wypisem z rejestru gruntów należy złożyć u sołtysa w terminie do 11 marca 2012 r.

Ankieta

Deklaracja

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30