Uwaga Rolnicy!

Uwaga Rolnicy!

2 września 2015

O G Ł O S Z E N I E

Uwaga Rolnicy Gminy Wojsławice.

W związku z wystąpieniem suszy w lipcu i sierpniu br. Wójt Gminy Wojsławice zgłosił Wojewodzie Lubelskiemu zagrożenie klęską suszy i wystąpił o powołanie komisji do szacowania strat.

Osoby poszkodowane w uprawach takich roślin jak: rośliny strączkowe, ziemniaki, krzewy owocowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, kukurydza na kiszonkę i ziarno, buraki cukrowe, drzewa owocowe, pastwiska i łąki, które poniosły straty po 21 sierpnia 2015 wynoszące  powyżej 30% w skali całego gospodarstwa, mogą składać oświadczenia

Druki oświadczeń można pobrać, w Urzędzie Gminy, pokój nr 16 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Wojsławice.

Oświadczenia należy składać w terminie do 18.09.2015 roku w Urzędu Gminy Wojsławice. Muszą być one zgodne z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składane do ARiMR.

Na podstawie złożonych oświadczeń komisja gminna powołana przez Wojewodę dokona szacunku strat podczas lustracji w terenie w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczenia o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

                                                                                                                W Ó J T

                                                                                                     mgr Henryk Gołębiowski

Oświadczenie rolnika uprawy

Oświdczenie rolinka w sadach

Oświadczenie rolika zwierzęta

Oświdczenie budynki

 

Procedura szacowania strat

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30