UWAGA! Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego i doradztwa

UWAGA! Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego i doradztwa

20 września 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje, iż uległ zmianie termin spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu wrześniu. Spotkanie oraz dyżur punktu zostały przeniesione na piątek 23 września.  Miejsce realizacji spotkania oraz dyżuru Punktu: Urząd Gminy Wojsławice

9.00-10.00 – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

10.00-12.00- dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR.

Spotkanie adresowane jest do mieszkańców gminy Wojsławice, w tym osób z tzw. grup defaworyzowanych (osoby młode do 25 r.ż., osoby starsze po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, kobiety), lokalnych liderów, wytwórców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji kultury, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na spotkaniu przedstawione zostaną: harmonogram naborów wniosków, zasady przyznawania pomocy, kryteria wyboru operacji, zasady przygotowania wniosków o przyznanie pomocy, realizacji i rozliczania operacji oraz działania aktywizacyjne realizowane przez LGD. Po spotkaniu będzie możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa świadczonego przez pracowników LGD w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR (w godz. 10.00-12.00). Zapraszamy serdecznie!

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30