WOJSŁAWICE – MIEJSCOWOŚĆ WIELOKULTUROWA

WOJSŁAWICE – MIEJSCOWOŚĆ WIELOKULTUROWA

27 lipca 2015

W dniu 12 lipca 2015 r. w Wojsławicach odbyła się VII edycja Spotkania Trzech Kultur. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Miłośników Wojsławic, któro w roku 2009 zapoczątkowało tradycyjne już, coroczne spotkania z obrzędami wyznania prawosławnego, judaistycznego i rzymsko-katolickiego. Impulsem do działania była potrzeba przypomnienia i podtrzymywania niepowtarzalnego klimatu i historii naszej miejscowości, bowiem na przestrzeni wieków (XV-XXw.)

Wojsławice były małą ojczyzną dla Izraelitów, Ukraińców i Polaków. Poprzez prezentację tradycji, obrzędów religijnych i wspólnej losów chcemy ocalić od zapomnienia dziedzictwo kulturowe poszczególnych narodowości. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Wojsławicach, odprawioną przez ks. kan. Zbigniewa Kasprzyka,  następnie w cerkwii Nieszpory odprawił ks. prot. Adam Weremijewicz, a w budynku Synagogi zwiedzić można było Małe Muzeum Ziemi Wojsławickiej oraz wystawę prac malarskich lokalnych twórców: Jolanty Jarosz, Marka Wepy, Anny Bronickiej i Sylwii Jasiuk. Koncert muzyki żydowskiej zagrał zespół Szalom Chełm.

Poza wymiarem historyczno – kulturalnym Spotkania Trzech Kultur mają wartość dodatkową, jaką jest integracja i pomoc drugiemu człowiekowi poprzez wspólną zabawę i aukcje charytatywne. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Potrzebujących „PRZYTULISKO” w Chełmie przeprowadzona została zbiórka publiczna na rzecz trójki niepełnosprawnych dzieci z terenu naszej gminy: Niny Nizio, Julii Aleksiejuk i Karola Mojsyma. W dowód wdzięczności mali artyści zaśpiewali piosenkę, dedykowaną wszystkim uczestnikom spotkania. Urząd Gminy w Wojsławicach, parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach i Bank Spółdzielczy w Wojsławicach w dowód uznania za okazaną wrażliwość oraz pomoc dzieciom i ich rodzinom odznaczeni zostali dyplomami „Przyjaciel Dziecka”. Wyróżnienia te przyznane zostały przez Zarząd Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Osobom szczególnie zaangażowanym w działania SMW wręczono podziękowania i przyznano honorowe członkostwa.

 Podczas występów artystycznych na scenie zaprezentowali się: Natalia Kramek, Marlena Stangryciuk, Michał Terlecki (bandurzysta i wokalista ze Lwowa), grupa taneczna Dance Kids i Dance Group, zespół Lucky 7, zespół muzyczny z Dubienki pod kierownictwem Grażyny Jarosz, kapela Kataryna, zespół Herkulanum Reaktywacja, zespół Nadbużański Klon Zielony i Chór Wojsławianie.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30