Wojsławice pozyskały milion zł na plac targowy

Wojsławice pozyskały milion zł na plac targowy

5 stycznia 2018

Dnia 3 stycznia Wójt Gminy Henryk Gołębiowski podpisał i osobiście odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka umowę na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa targowiska stałego zlokalizowanego na działce nr 1440/1 w Wojsławicach przy ul. Rynek”. Wartość pozyskanego dofinansowania opiewa na kwotę blisko 1 mln zł. Wniosek Gminy Wojsławice uzyskał najwyższą punktację spośród wszystkich złożonych wniosków i znalazł się wśród 18 miast i gmin z terenu województwa lubelskiego (i jedynym z powiatu chełmskiego) zakwalifikowanych do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z działania: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Rozpoczęcie prac planuje się już wiosną tego roku.

Planowana inwestycja obejmuje:

  • utwardzenie terenu targowiska poprzez budowę wewnętrznych dróg asfaltowych, budowę chodników, budowę utwardzonych miejsc handlowych, budowę miejsc postojowych dla samochodów;
  • budowę wiaty konstrukcji drewnianej ze stołami stanowiącej docelowa miejsca handlowe w ilości 32 szt.;
  • wyznaczenie 32 szt. miejsc handlowych otwartych;
  • budowę budynku administracyjno-gospodarczego do obsługi targowiska;
  • budowę punktu poboru wody;
  • oświetlenie targowiska;
  • zieleń.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30