Wsparcie finasowe dla osób +50

Wsparcie finasowe dla osób +50

22 listopada 2013

Od  1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:

§  bialskiego

§  Powiat m. Biała Podlaska

§  chełmskiego

§  Powiat m. Chełm

§  hrubieszowskiego

§  janowskiego

§  krasnostawskiego

§  kraśnickiego

§  lubartowskiego

§  opolskiego

§  parczewskiego

§  radzyńskiego

§  świdnickiego

§  tomaszowskiego

§  włodawskiego

§  zamojskiego

§  Powiat m. Zamość

zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).

 

Wsparciem objętych zostanie 50 osób (w tym 25 kobiet) bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych.

Priorytetowo traktowane będą:

·        kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci)

·        osoby długotrwale bezrobotne

·        osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1.   Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

·        opracowanie Indywidualnych Planów Działań

·        szkolenie „ABC przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu”

·        doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu

2.   Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 35 osób w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa

3.   Wsparcie pomostowe:

A.   Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:

·        Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego

·        Indywidualne konsultacje tematyczne zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości

B.   Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 35 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwiających pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów

C.   Przedłużone wsparcie pomostowe – udzielane 18 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 5 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zapewniamy:

·        materiały szkoleniowe (książka, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);

·        wyżywienie podczas szkoleń;

·        zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

 

Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

·        Chełm – ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm, tel. 82 5649870, e-mail: cheł[email protected]

·        Lublin – ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 5323357, e-mail: [email protected]

·        Janów Lubelski – ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel.15 872 52 52, e-mail: [email protected]

 

Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie dostępne będę na stronie www.fil.lublin.pl

w połowie grudnia 2013 roku.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30