Współpraca polsko-ukraińska

Współpraca polsko-ukraińska

10 stycznia 2020

Bardzo miło nam poinformować, iż w dniu 1 grudnia br. rozpoczęliśmy realizację projektu Współpraca polsko-ukraińska dla rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką Malowniczy Wschód.

Projekt realizowany jest przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w partnerstwie LGD „Ziemi Chełmskiej” oraz gmin: Białopole, Dorohusk, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź oraz ukraińskiej gminy Rivne. W ramach projektu zaplanowano realizację 8 transgranicznych wydarzeń kulturalnych, między innymi warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych, festiwali kulturowych, oraz 2-dniowego transgranicznego rajdu rowerowego nad Jezioro Huszczańskie. Owocem projektu będzie publikacja promująca dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu, oraz nowo wyznaczone trasy turystyczne i rowerowe. Zostanie także opracowany strategiczny dokument promocji oraz zachowania kultury lokalnej i lokalnego dziedzictwa historycznego. Okres realizacji projektu: 01.12.2019-30.09.2020. Całkowita wartość projektu: 66 055,00 EUR, w tym kwota dofinansowania 59 449,50 EUR. Z naszej strony jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie Festiwalu „Wielokulturowe Pogranicze”, który będzie towarzyszył XIIej edycji Spotkań Trzech Kultur. W tym roku Spotkaniom będą towarzyszyć kulinaria, warsztaty i stoiska rękodzielnicze. 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30