Wyłoniono oferenta

Wyłoniono oferenta

2 maja 2012

P R O T O K Ó Ł
z rozpatrzenia ofert cenowych na realizację zadania:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wojsławice”

dokonanego w dniu 30. 04. 2012 roku.


Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczącej realizacji
zadania

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wojsławice”.


I. Komisja w składzie:
1. Mroczkowski Paweł – przewodniczący
2. Ciołek Wiesław – członek
3. Nizio Sylwester – członek


II. Wybrany tryb: zapytanie ofertowe


III. Zapytania skierowano do 5 wykonawców.


IV. Do dnia 30.04.2012 roku do godziny 11.00 wpłynęły 2 oferty:


1. Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO”
22-400 Zamość ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12


2. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „ETERNIA” RADOSŁAW KOTARSKI
22-300 KRASNYSTAW ul. Piłsudskiego 36/5


Za najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym, przy równorzędności
innych elementów, komisja uznaje ofertę nr l złożoną przez

Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO”

Protokół

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30