XL Sesja Rady Gminy

XL Sesja Rady Gminy

30 września 2014

W dniu 29 września w sali narad Urzędu Gminy Wojsławice odbyła się XL sesja Rady Gminy Wojsławice.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad na sesji rozpatrywano:
– informację z realizacji podatków i opłat za I półrocze 2014 roku,
– informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku,
– informację o stanie szkolnictwa i oświaty w Gminie Wojsławice z uwzględnieniem wykorzystania budżetu za 2013 rok,
– informację o realizacji opłat z tytułu gospodarowania odpadami za I półrocze 2014 r.

Na sesji podjęto uchwały:

  1. Nr XL/198/2014 w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wojsławice,
  2. Nr XL/199/2014 w sprawie udzielenia Powiatowi Chełmskiemu pomocy finansowej w zakresie wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Chełmskiego związanych z budową i przebudową infrastruktury drogowej w 2015 r.
  3. Nr XL/200/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu z prawem inwestowania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Turowcu,
  4. Nr XL/201/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
  5. Nr XL/202/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30