XXXVI sesja Rady Gminy Wojsławice

XXXVI sesja Rady Gminy Wojsławice

28 marca 2014

W dniu 27 marca 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Wojsławice odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy.    

Obrady odbyły się zgodnie z ustalonym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o realizacji podatków i opłat za 2013 r.
 9. Informacja o realizacji opłat z tytułu gospodarowania odpadami za 2013 r.
 10. Sprawozdanie z wykonywania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2013 r.
 11. Informacja o stanie zdrowia ludności Gminy Wojsławice za 2013 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 • „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojsławice na 2014 rok”,
 • nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Wojsławicach gmina Wojsławice,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojsławice,
 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2014, zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

   13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
   14.  Wolne wnioski i informacje.
   15.  Zakończenie sesji.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30