Zaproszenie do konkursu recytatorskiego „Brzechwa dzieciom”

Zaproszenie do konkursu recytatorskiego „Brzechwa dzieciom”

16 maja 2016

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO „BRZECHWA DZIECIOM”
Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach
Biblioteka Publiczna Gminy w Wojsławicach
 
1.  Cele konkursu:
– popularyzacja twórczości J. Brzechwy,
– rozwijanie zdolności recytatorskich,  
– zainteresowanie uczniów poezją,
– zachęcanie do występów na scenie,
– prezentacja umiejętności dzieci,
– uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 
2.  Zasady uczestnictwa w konkursie recytatorskim:
– konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach-Kolonii,
– konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego J. Brzechwy,
– każda klasa typuje pięciu uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
– pod uwagę będzie brane odpowiednie przebranie, charakteryzacja, rekwizyty,
– zgłoszenie do konkursu należy kierować do Biblioteki Publicznej Gminy w Wojsławicach do dnia 15.06.2016r.
 
3.  Kryteria oceny
Komisja będzie oceniała według następujących kryteriów:
– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
– interpretacja tekstu,
– ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).
 
4.  Nagrody dla laureatów
Laureaci I, II i III – miejsca otrzymują nagrody książkowe oraz dyplomy. Dwie osoby otrzymają wyróżnienia. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy za udział.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30