Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego

18 listopada 2015

Zamawiający – Gmina Wojsławice, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

NAZWA ZADANIA:

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy WOJSŁAWICE”

z podziałem na następujące części:

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wojsławice
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wojsławice
Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Wojsławice

Zaproszenie i specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczone zostają na stronie internetowej BIP

Na wskazanej stronie umieszczane będą również wnioski wykonawców i udzielane na nie odpowiedzi.

 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30