Zaproszenie do udziału w projekcie „Ścieżki rozwoju”

Zaproszenie do udziału w projekcie „Ścieżki rozwoju”

20 listopada 2023

Firma PROSTUDIUM EDYTA TRUSEK w partnerstwie z „FUNDACJĄ RE NON RERBIS”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 realizuje projekt Plakat promocyjny Ścieżki rozwoju nr FELU.10.06-IZ.00-0124/23. Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji podstawowych u min. 90% spośród 50 Uczestników Projektu z terenu województwa lubelskiego dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie:

 1. PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY – Trzyetapowa indywidualna diagnoza dla każdego Uczestnika Projektu, której celem będzie zbadanie umiejętności podstawowych i potrzeb Uczestników oraz przekazanie informacji zwrotnej i planu dalszego działania.
 2. OPIEKA MENTORA EDUKACYJNEGO – Zapewniona w trakcie całej ścieżki uczestnictwa w projekcie, której celem jest efektywne nabywanie kompetencji podstawowych.
 3. WARSZTATY GRUPOWE:
 • Ścieżka I: Warsztaty edukacyjne Pewni siebie w cyfrowym świecie
 • Ścieżka II: Warsztaty edukacyjne korzystania z technologii cyfrowych

Podczas zajęć grupowych zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • Wyżywienie,
 • Certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji,
 • Zwrot kosztów dojazdu dla osób w najgorszej sytuacji ekonomicznej.

W projekcie może wziąć udział 50 osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), spełniających wszystkie poniższe warunki:

 • Pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • Bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK),
 • Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Do udziału w projekcie zachęcamy w szczególności: kobiety, osoby powyżej 60 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby zamieszkujące obszary wiejskie oraz osoby korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z wojną na Ukrainie.

W rezultacie minimum 45 osób nabędzie kwalifikacje cyfrowe dzięki udziałowi w projekcie!

 

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Projektu – ul. Długa 5/114, 20-346 Lublin,

telefon: 694-211-774, e-mail: [email protected]

Biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 

Pliki do pobrania:

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30