Zaproszenie do udziału w warsztatach kulinarnych

Zaproszenie do udziału w warsztatach kulinarnych

26 lutego 2014

Zaproszenie do udziału w warsztatach kulinarnych

        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza na  bezpłatne zajęcia szkoleniowo – warsztatowe kulinarne z uwzględnieniem tradycyjnej kuchni lokalnej, które są organizowane  w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego. Działanie 1.2 Rozwój turystyki.

Zaproszenie  skierowane jest do osób, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na obszarze gmin partnerskich projektu tj.  Leśniowice ,Żmudź, Dorohusk, Wojsławice, Huszcza(Ukraina).

Zajęcia będą organizowane w Polsce i na Ukrainie w 4  cyklach (1cykl na kwartał w których weźmie udział po 10 uczestników w każdym cyklu, łącznie 4 grupy uczestników):

 

I cykl – 6 spotkań w Polsce, 2 na Ukrainie (I grupa, łącznie 52 godziny),

II cykl – 7 spotkań w Polsce, 1 na Ukrainie (II grupa, łącznie 52 godziny),

III cykl – 6 spotkań w Polsce, 2 na Ukrainie (III grupa, łącznie 52 godziny),

IV cykl –  7 spotkań w Polsce, 1 na Ukrainie (IV grupa, łącznie 52 godziny).

 

Warsztaty zostaną przeprowadzone w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim gm. Leśniowice po stronie polskiej i w  Szkole Podstawowej w Huszczy na Ukrainie.

 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia (do pobrania poniżej), osobiście w biurze LGD „Ziemi Chełmskiej” ul. 11 Listopada 2 pok. 202 w Chełmie w godz. 8.00-16.00  lub przesyłanie faksem na nr (82) 549 19 40 bądź na adres mailowy: [email protected]. w terminie do dnia 17 marca 2014r. do godz. 15.00.

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach zamieszczonym poniżej. Dodatkowych informacji można uzyskać po numerem  telefonu 531 219 707.

Do pobrania:

Regulamin udziału w zajęciach szkoleniowo –warsztatowych kulinarnych z uwzględnieniem tradycyjnej kuchni lokalnej organizowanych w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”

Formularz zgłoszeniowyudziału w zajęciach szkoleniowo –warsztatowych kulinarnych (z uwzględnieniem tradycyjnej kuchni lokalnej) organizowanych w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”

Planowany harmonogram zajęć szkoleniowo –warsztatowych kulinarnych z uwzględnieniem tradycyjnej kuchni lokalnej organizowanych w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30