Zaproszenie na konsultacje społeczne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju

Zaproszenie na konsultacje społeczne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju

3 sierpnia 2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.

Spotkania konsultacyjne adresowane są do lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, parafii oraz wszystkich mieszkańców gminy Wojsławice, którzy chcą decydować o kierunkach rozwoju obszaru gminy.

Spotkania poświęcone będą definiowaniu lokalnych problemów i potrzeb, analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, a także celów i wskaźników dla Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania LGD „Ziemi Chełmskiej”.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się już 13 sierpnia (czwartek) w godz. 16.00-18.30 w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim (gm. Leśniowice).


ZAPROSZENIE

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30