Zaproszenie na warsztaty rękodzielnicze

Zaproszenie na warsztaty rękodzielnicze

28 lutego 2014

Zaproszenie do udziału w warsztatach rękodzielniczych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza na bezpłatne rękodzielnicze zajęcia szkoleniowo – warsztatowe organizowane w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego. Działanie 1.2 Rozwój turystyki.

Zaproszenie skierowane jest do osób, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na obszarze gmin partnerskich projektu tj. Leśniowice ,Żmudź, Dorohusk, Wojsławice, Huszcza(Ukraina).

Warsztaty odbywać się będą w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim gm. Leśniowice w 4 cyklach (1cykl na kwartał, w których weźmie udział po 10 uczestników w każdym cyklu, łącznie 4 grupy uczestników):

 

I cykl –   6 spotkań  (I grupa, garncarstwo, 24 godzin),

II cykl –  6 spotkań , (II grupa,malarstwo,24 godzin w tym udział w plenerze malarskim),

III cykl – 6 spotkań, (III grupa, stroiki i ozdoby okazjonalne 24 godzin),

IV cykl – 6 spotkań, (IV grupa, tkackie 24 godzin).

 

Dodatkowo jedno spotkanie czterogodzinne podsumowujące warsztaty dla wszystkich grup.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia (do pobrania poniżej), osobiście w biurze LGD „Ziemi Chełmskiej” ul. 11 Listopada 2 pok. 202 w Chełmie w godz. 8.00-16.00 lub przesyłanie faksem na nr (82) 549 19 40 bądź na adres mailowy: [email protected]. w terminie do dnia 17 marca 2014r. do godz. 15.00. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach zamieszczonym poniżej. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem  telefonu 531 219 707.

Do pobrania:

Regulamin udziału w rękodzielniczych zajęciach szkoleniowo –warsztatowych

Formularz zgłoszeniowy udziału w rękodzielniczych zajęciach szkoleniowo –warsztatowych organizowanych w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

Planowany harmonogram rękodzielniczych zajęć szkoleniowo –warsztatowych organizowanych w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30