Zaprzysiężenie nowej radnej Rady Gminy Wojsławice

Zaprzysiężenie nowej radnej Rady Gminy Wojsławice

31 sierpnia 2023

Podczas LIV sesji Rady Gminy Wojsławice w dniu 30 sierpnia 2023 r. zaprzysiężona została nowa Radna Monika Mielniczuk, która objęła tę funkcję po przeprowadzonych wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wojsławice, które odbyły się 9 lipca br. W obecności władz gminy i radnych uroczyście ślubowała sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie obowiązki radnego mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.

Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Wojsławice Jolanta Jabłońska pogratulowali nowej radnej objęcia tej ważnej dla społeczności gminy funkcji, życząc powodzenia i owocnej pracy.

Ponadto na sesji przyjęto uchwały:

  • Nr LIV/276/2023 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zamiaru podjęcia uchwały przez Radę Powiatu w Chełmie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
  • Nr LIV/277/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Wojsławice.
  • Nr LIV/278/2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Wojsławice w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  • Nr LIV/279/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30