Zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej

Zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej

26 stycznia 2015

Wojsławice dnia 26.01.2015 r.

Znak: IRL.271.3.2015

ZAPYTANIE CENOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Gmina Wojsławice

1.     Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

1.1 Opracowanie projektu budowlanego na aktualnej mapie do projektowania.
1.2 Opracowanie kosztorysów inwestorskich.
1.3 Opracowanie przedmiaru robót.
1.4 Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Wykaz obiektów objętych opracowaniem dokumentacji projektowej obejmuje:

Zadanie nr 1 „Przebudowa szkoły w Majdanie na świetlicę”

Zadanie nr 2 „Remont garażu i świetlicy wiejskiej w Majdanie Nowym

Zadanie nr 3 „Remont remizo-świetlicy w miejscowości Huta”

Zadanie nr 4 „Remont synagogi w Wojsławicach”

Zadanie nr 5 „Modernizacja stadionu przy ul. Grabowieckiej”

Zapytanie cenowe

Druk oferty

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30