Zawiadomienie o zebraniu ws. scalenia gruntów obrębu Majdan Nowy

Zawiadomienie o zebraniu ws. scalenia gruntów obrębu Majdan Nowy

2 października 2014

Starosta Chełmski, działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 ze zmianami) w związku z art. 23 przywołanej wyżej ustawy zawiadamia, że w dniu 3 października 2014 roku o godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Majdan odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntow położonych w granicach obrębu Majdan nowy, gmina Wojsławice w sprawie okazania projektu scalenia gruntów.

Projekt scalenia będzie ikazywany indywidulanie każdemu zainteresowanemu uczestnikowi scalenia w dniach od 6 do 10 października 2014 r. w godzinach ustalonych przez uczestników scalenia na zebraniu wyznaczonym na dzień 3 października 2014 r.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30