Zmodernizowana świetlica w Hucie

Zmodernizowana świetlica w Hucie

29 maja 2018

 

Gmina Wojsławice zakończyła realizację zadania pn. „Remont i rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Huta” mającego na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice poprzez remont i rozbudowę budynku świetlicy w miejscowości Huta.

W wyniku realizacji operacji zmodernizowany został budynek świetlicy o charakterze niekomercyjnym i ogólnie dostępnym, działający w sferze kultury i realizujący działania aktywizujące, integrujące i kulturalne, w czasie których są prowadzone działania upowszechniające lokalne dziedzictwo kulturowe. W ramach projektu wykonano podbicie fundamentów, do istniejącego budynku dobudowano pomieszczenia stanowiące wiatrołap i WC, wykonano instalację wodnokanalizacyjną oraz elektryczną, schody oraz podjazd z balustradą umożliwiający dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym.

 

Realizacja operacji przyczyniła się do zwiększenia dostępności budynku dla osób chcących zapoznać się z lokalnym dziedzictwem kulturowym, co umożliwi jego lepsze wykorzystanie i promocję. Modernizacja tego obiektu wpłynie pozytywnie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Huta jak i całego obszaru LGD.

 Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

 

      

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30