Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

23 stycznia 2013

UWAGA ROLNICY!Od 1 lutego 2013 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) według stanu na dzień 1 lutego danego roku terminie, tj.:

  • od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r.– wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
  • od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.– wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Zwrot podatku akcyzowego będzie następował w miesiącu kwietniu w przypadku pierwszego terminu oraz w październiku w przypadku drugiego terminu gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2013 r. wyniesie 81,70 zł (86 l/ha × 0,95 zł).


                                                                                                                                                                                  Jacek Semeniuk

                                                                                Wójt Gminy Wojsławice


Wniosek

Zestawienie faktur

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30