Żywność dla potrzebujących

Żywność dla potrzebujących

13 lutego 2019

Wójt gminy Wojsławice, Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują, że w ramach pomocy osobom najbardziej potrzebującym z terenu Gminy Wojsławice została pozyskana żywność z unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 Pomocą żywnościową zostało objętych 630 osób z 321 rodzin z terenu naszej gminy. Podstawą do udzielenia pomocy są: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność oraz niskie kryterium dochodowe, wyliczone wg ustawy o pomocy społecznej. Pierwsza transza żywności tj. 10 659,6 kg o wartości 51 041,33 zł trafiła do potrzebujących na początku grudnia 2018 r., a następna dostawa wstępnie jest planowana na luty 2019 r.

Dystrybucją żywności zajmują się pracownicy GOPS w Wojsławicach.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30