Konferencja w Wojsławicach

Konferencja w Wojsławicach

1 października 2014

W dniu 26 września 2014 r. w Sali Narad w Ratuszu odbyła się Konferencja rozpoczynająca projekt partnerski  pn. „Turystyka międzynarodowa impulsem rozwoju gospodarczego” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu 793 264,50 zł, poziom dofinansowania 85 %.

Konferencj otworzył  Pan Wójt, który powitał zgromadyonzch gości i przedstawił krótką charakterystykę projektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i promocja gospodarcza terenów turystycznych regionu czterech gmin uczestniczących w przedmiotowym projekcie zmierzająca do zachęcenia inwestorów do aktywności gospodarczej na terenie gmin Wojsławice, Dorohusk, Leśniowice i Żmudź. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację szeregu usystematyzowanych działań umożliwiających zaistnienienia na rynku krajowym jako obszaru. W ramach projektu będą realizowane działania wspólne tj:

1.     Opracowanie wspólnego Logo dla regionu czterech gmin jako atrakcyjnego obszaru pod względem turystycznym, kulturowym i gospodarczym

2.     Wytyczenie szlaku rowerowego łączącego zbiorniki wodne

3.     Opracowanie graficzne i druk przewodnika z mapą turystyczną

4.     Opracowanie graficzne i druk mapy trasy rowerowej (wersja kieszonkowa)

5.     Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w kwietniu 2015 r.

6.     Ogłoszenie w prasie o zasięgu i zakup roll-pu.

 

W ramach projektu podejmowane będą również działania, które realizowane będą indywidualnie przez partnerów projektu m.in. organizacja konferencji, zakup słupów ogłoszeniowych, ławek, stołów, krzeseł, stojaków na rowery, koszy naśmieci, pawilonów, tablic ogłoszeniowych i informacyjnych, zakup nagłośnienia.

Następnie głos zabrał Pan prelegent Michał Basiński (Kancelaria Doradcza Synergia) który poruszał nastepujące tematy:

– promowanie atrakcyjności regionu,

– możliwości inwestycyjne na obszarze realizacji projektu,

– możliwości współpracy i kooperacji podmiotów w celu promocji gospodarczej regionu,

– możliwości podniesienia konkurencyjności regionu prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego,

– sposoby na zwiększenie potencjału gospodarczego i inwestycyjnego gmin uczestniczących w projekcie,

– narzędzia zachęcające do inwestowania na terenie realizacji projektu,

– metody marketingowe mające na celu przyciąganie inwestorów, przedsiębiorców i turystów do regionu,

– znaczenie turystyki dla rozwoju gospodarczego regionu,

– czynniki i warunki rozwoju przedsiębiorczości w regionie,

– cele i priorytety marketingu gospodarczego prowadzonego wspólnie przez cztery Gminy

 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30