Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi

16 listopada 2023

Konsultacje „rocznego programu współpracy Gminy Wojsławice
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi
do prowadzenia działalności pożytku
publicznego na rok 2024″

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571/ Wójt Gminy Wojsławice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wojsławice, do konsultacji projektu programu:

Roczny program współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2024

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania działalności pożytku publicznego.

Projekt Programu umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wojsławice https://wojslawice.com/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 17 listopada 2023 r. do dnia 23 listopada 2023 r. w formie pisemnej drogą pocztową lub pocztą e-mailową: gmina@wojslawice.com lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wojsławice.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała i Program współpracy z org. pozarząd. na 2024 r. – Projekt uchwały i programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2024

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30