Konsultacje społeczne dot. Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojsławice

Konsultacje społeczne dot. Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojsławice

2 lutego 2023

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojsławice

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojsławice wraz z załącznikami.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wojsławice w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, który stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia oraz  oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Wojsławice.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 6 lutego 2023 r. do dnia 8 marca 2023 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1) zbierania uwag z wykorzystaniem formularza elektronicznego (Załącznik nr 2), który należy przesłać na adres [email protected], drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wojsławice, ul. Rynek 30, 22-120 Wojsławice, lub złożyć bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Wojsławice w godzinach pracy Urzędu.

2) zbieranie uwag i opinii w formie formularza elektronicznego uzupełnianego online – link do formularza: https://forms.gle/tu2VKsb9obVbQyCS8

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z projektem Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojsławice dostępnym poniżej (Załącznik nr 1).

Materiał informacyjny i ankieta będą dostępne od dnia 6 lutego 2023 r.

  • na stronie Urzędu Gminy Wojsławice pod adresem https://wojslawice.com/
  • w sekretariacie Urzędu Gminy Wojsławice.

Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:

  1. z datą wpływu przed dniem 6 lutego 2023 r. i po dniu 8 marca 2023 r.;
  2. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji;
  3. z datą stempla pocztowego przed dniem 6 lutego 2023 r. i po dniu 8 marca 2023 r.

 

DO POBRANIA:

Załącznik nr 1. Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojsławice.

Załącznik nr 2. Formularz konsultacji w sprawie zasad wyznaczenia Komitetu Rewitalizacji.

Raport – Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojsławice

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30