Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojsławice

Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojsławice

11 marca 2024

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojsławice wraz z załącznikami.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wojsławice w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, który stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia oraz  oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Wojsławice.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 18 marca 2024 r. do dnia 16 kwietnia 2024 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1) zbierania uwag z wykorzystaniem formularza elektronicznego (Załącznik nr 2), który należy przesłać na adres [email protected], drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wojsławice, ul. Rynek 30, 22-120 Wojsławice, lub złożyć bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Wojsławice w godzinach pracy Urzędu.
2) zbieranie uwag i opinii w formie formularza elektronicznego uzupełnianego online – link do formularza: https://formulkonsul.webankieta.pl/

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z projektem Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojsławice dostępnym poniżej (Załącznik nr 1).
Materiał informacyjny i ankieta będą dostępne od dnia 11 marca 2024 r.
• na stronie Urzędu Gminy Wojsławice pod adresem https://wojslawice.com/
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojsławice: https://ugwojslawice.bip.lubelskie.pl
• w sekretariacie Urzędu Gminy Wojsławice.

Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:
1. z datą wpływu przed dniem 18 marca 2024 r. i po 16 kwietnia 2024 r.;
2. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji;
3. z datą stempla pocztowego przed dniem 18 marca 2024 r. i po 16 kwietnia 2024 r.;

 

DO POBRANIA:
Uchwała ws. komitetu rewitalizacji – Załącznik nr 1. Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojsławice.
Formularz konsultacji  – Załącznik nr 2. Formularz konsultacji w sprawie zasad wyznaczenia Komitetu Rewitalizacji.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30