Nabór do projektu „Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy”

Nabór do projektu „Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy”

9 czerwca 2017

Projekt „Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy” skierowany jest do tzw. młodzieży NEET z województwa lubelskiego, czyli:

  • osób w wieku 18-29 lat
  • bez pracy
  • osób, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
  • osób, które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy

 


Dzięki uczestnictwu w tym projekcie uczestnicy otrzymają:

  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania wejścia na rynek pracy
  • Wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy
  • Udział w szkoleniu zawodowym: spawacz, opiekun osoby starszej, przedstawiciel handlowy, kucharz – wszystkie zakończone egzaminem i certyfikatem
  • 3-miesięczny staż w powyższych zawodach lub innych, deficytowych dla woj. lubelskiego (+stypendium stażowe)
  • Wsparcie pośrednika pracy po zakończeniu stażu


Wsparcie finansowe
m.in. stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu, opłacenie badań lekarskich, ubezpieczenie na czas stażu.

Projekt pt.: „Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy” jest realizowany w partnerstwie Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska (Partner wiodący) z IT Config Sp. z o.o. (Partner projektu) na terenie województwa lubelskiego od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.

Więcej informacji o projekcie uzyskają Państwo na stronie internetowej: http://aktywnizatrudnieni.projektyefs.pl/

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30