OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

30 lipca 2018

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)

Wójt Gminy Wojsławice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Lp. Numer ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości  w  mkw

Nr księgi Położenie Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

w (zł)

Wadium

w gotówce

w (zł)

Minimalne postąpienie

w (zł)

1 2049/15 1246 ZAIK /00036933/4 Wojsławice W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 26U -teren dla potrzeb usług. 249 292,00 25 000,00 2 500,00

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno – usługowym I piętrowym, podpiwniczonym, murowanym o pow. użytkowej 311,00 m2, położonym w Wojsławicach przy ul. Uchańskiej 114, przy drodze wojewódzkiej nr 846.

Nieruchomość płaska o dobrych warunkach geotechnicznych uzbrojona w energię elektryczną oraz instalację wodociągowo- kanalizacyjną.

Przetarg odbędzie się dnia 31 sierpnia  2018 roku o godzinie 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy Wojsławice (sala narad).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wpłacą, wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Wojsławice Bank Spółdzielczy w Wojsławicach Nr 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 w wysokości podanej w tabeli  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2018 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Nieruchomość jest   wolna od długów, obciążeń i zobowiązań.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż podane w tabeli. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.                       

Koszty czynności notarialnej, wieczysto – księgowej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Wojsławice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wojsławice
tel. 82 5669102 /pokój nr 16/.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30