Zebranie dot. scalenia gruntów wsi Wojsławice

Zebranie dot. scalenia gruntów wsi Wojsławice

19 marca 2014

W dniu 18 marca 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury w Wojsławicach odbyło się spotkanie mieszkańców Wojsławic z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Chełmie, Wojewodzkiego Biura Geodezji w Lublinie i Urzędu Gminy Wojsławice. Zebranie dotyczyło scalenia gruntów wsi Wojsławice.

Obszar scalenia wsi Wojsławice został określony w granicach ewidencyjnych obrębu Wojsławice wg stanu na dzień 18 marca 2014 r., w których zawiera się powierzchnia 3064,7418 ha. O przeprowadzenie scalenia wnioskowali właściciele i władający gruntami o łącznej powierzchni 2596,226 ha, co stanowi 84,71% przyjętego obszaru scalenia.

Postanowienie Starosty Chełmskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntow wsi Wojsławice do pobrania po kliknięciu w odnośnik: /userfiles/pliki/2014/postanowienie.pdf

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30