Zostań wystawcą Jarmarku Wojsławickiego!

Zostań wystawcą Jarmarku Wojsławickiego!

3 maja 2021

Gmina Wojsławice zaprasza lokalnych wytwórców, producentów żywności ekologicznej, regionalnych potraw, twórców ludowych, rzemieślników,
malarzy, rzeźbiarzy, wikliniarzy, garncarzy, hafciarzy itp. chcących zaoferować
swoje produkty do sprzedaży podczas Jarmarku Produktów Lokalnych
i Regionalnych w Wojsławicach zwanym ,,Jarmarkiem Wojsławickim”.
Jarmark Wojsławicki ma być cykliczną imprezą organizowaną w ostatnie niedziele maja, czerwca, lipca, sierpnia i września 2021 roku. Inauguracja odbędzie się 30 maja b.r. w  godz. 08.00 – 16.00 na Targowisku gminnym ,,Mój Rynek”
w Wojsławicach.

Organizator przedsięwzięcia zapewnia:

 • zaplecze handlowe (32 stoiska zadaszone ze stołami i 32 stoiska niezadaszone) na Targowisku gminnym ,,Mój Rynek” w Wojsławicach,
 • zaplecze parkingowe,

Zobowiązania po stronie wystawców:

 1. prowadzenie sprzedaży  w dniach i godzinach wskazanych przez organizatora,
 2. prowadzenie sprzedaży wyłącznie w wyznaczonych miejscach zapewnianych przez organizatora,
 3. zapewnienie środków ochrony osobistej dla obsługi stoisk handlowych
  i klientów oraz stosowanie obowiązujących procedur sanitarnych związanych ze stanem epidemii.

Zasady naboru:

 1. preferowani będą wystawcy z produktami o charakterze lokalnym
  i regionalnym (m.in. rolnicy, ogrodnicy, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, lokalni twórcy, rzemieślnicy, malarze, rzeźbiarze, wikliniarze, garncarze, hafciarze itp.);
 2. preferowany rodzaj asortymentu, który będzie oferowany podczas jarmarku: lokalne i regionalne artykuły spożywcze (m.in. nabiał, sery, wędliny, pieczywo, ciasta, oleje, świeże owoce i warzywa, przetwory,  miody, soki oraz wyroby garmażeryjne i gastronomiczne), rękodzieło artystyczne, ceramika artystyczna, rzeźby, obrazy, wyroby wikliniarskie, garnki, hafty itp.;
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru wystawców
  i odrzucenie części zgłoszeń w przypadku gdy ich ilość przewyższy liczbę dostępnych miejsc na Targowisku lub oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają charakteru Jarmarku określonego
  w Regulaminie.

Termin zgłoszenia:

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na „Formularzu zgłoszenia wystawcy” (zamieszczonej do pobrania poniżej) do 24 maja 2021 roku
w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wojsławice, ul. Rynek 30,
  22-120 Wojsławice
 • złożenie wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy w Wojsławicach

Osoby do kontaktu ze strony Organizatora:

 • Patryk Banachiewicz tel. 82 566 92 94
 • Marek Wepa tel. 82 544 42 02

 

Dokumenty do pobrania:

formularz_zgloszeniowy

Regulamin Jarmarku

Klauzula informacyjna

 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30