Konsultacje społeczne projektu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

9 stycznia 2023

Przygotowaliśmy projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Wojsławicach. W uchwale wskazaliśmy proponowane granice obszarów, które zostały zobrazowane za pomocą map stanowiących załączniki do uchwały.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojsławice przeprowadziliśmy analizy służące opracowaniu diagnozy, która wskazała jakie obszary gminy znajdują się w stanie kryzysowym ze względu na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych i technicznych.

Analizami objęliśmy obszar całej gminy, a ich wynikiem jest propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W trakcie konsultacji społecznych chcemy poznać opinie interesariuszy rewitalizacji (czyli mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy w jakiś sposób użytkują obszar rewitalizacji) na temat wyznaczonych granic obszarów. To właśnie tam będzie prowadzony proces rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje rozpoczną się z dniem 10 stycznia 2023 r. i potrwają do 10 lutego 2023 r. Ankiety można wypełnić i dostarczyć:

  1. drogą elektroniczną na adres: [email protected],
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wojsławice, ul. Rynek 30, 22-120 Wojsławice,
  3. bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Wojsławice w godzinach pracy Urzędu.

Ankiety można także wypełnić w formie elektronicznej pod adresem:

https://forms.gle/Fy1ux6YM5pad4fb56

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami – projektem uchwały wraz z załącznikami oraz z diagnozą społeczną, gospodarczą, przestrzenną i środowiskową, służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

 

Materiały podlegające konsultacjom:

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Wojsławice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Wojsławice.
  2. Załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Wojsławice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Wojsławice – Mapy obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Pozostałe materiały do pobrania:

  1. Diagnoza społeczna, gospodarcza, przestrzenna i środowiskowa, służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

 

Materiały do pobrania:

Diagnoza: DIAGNOZA społeczna, gospodarcza, przestrzenna i środowiskowa, służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Projekt Uchwały: Projekt uchwały Rady Gminy Wojsławice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Wojsławice.

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3: Załącznik do projektu uchwały – mapy obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Wojsławice.

Ankieta konsultacyjna: Ankieta konsultacyjna obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wojsławice.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.

Raport z konsutacji społecznych: Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 10.01 – 10.02.2023 r.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30